Koľko meraní vo vesmíre?

AUM spĺňa prijaté analógie krásy a harmónie a pokrýva najväčší počet existujúcich filozofických, náboženských a ezoterických teórií. Jeho autor, známy vedec Michail Michajlovič Nekrasov, navrhuje, aby bol tento systém uvedený do praxe pre fyzické a duchovné uzdravenie človeka a rozvoj jeho prirodzených mentálnych schopností.

Existujú rôzne matematické teórie, ktoré opisujú viacrozmerné priestory a ich vlastnosti. Výsledky moderných prác v atómovej fyzike viedli vedcov k tomu, aby sa zamysleli nad skutočnou existenciou multidimenzionálnych priestorov naplnených rôznymi formami vedomého života, ktoré sa odrážajú v ľudskej psychike a naopak, duševný život človeka sa odráža v jednom alebo druhom svete.

V našom fyzickom svete používame tri statické súradnice (dĺžka, šírka, výška) a jednu dynamickú časovú súradnicu na meranie telies v priestore. Najjednoduchší fyzikálny vzorec V = S / t ukazuje, že pohyb (rýchlosť V) vytvára priestor (S) a čas (t). S úplným odpočinkom (V = 0) čas a priestor zmiznú (S / t = 0).

Príčinou vzniku priestoru a času je preto pohyb a zmeny s ním spojené: rast, transformácia, formácia. Okrem mechanického pohybu existujú aj biologické (zrodenie, dozrievanie, umieranie), intelektuálne, intuitívne, dobrovoľné a iné druhy rafinovaných pohybov, ktoré tvoria určitý hierarchický reťazec.

Vo vývoji Zeme predchádzajúce biologické formy života predchádzali mechanické formy pohybu, ktoré viedli k vzniku inteligencie. Ďalší reťazec evolúcie foriem životných hnutí je nasledovný: intelekt - realizácia - intuícia - múdrosť - láska. Ľudstvo ešte nemá prejsť týmto reťazcom. Každý z týchto duchovných pohybov (rast, transformácia, formácia) vytvára svoj čas a priestor (V = S / t).

To znamená nasledovné: koľko kvalitatívne odlišných duchovných prejavov v človeku, ako v mnohých rôznych svetoch. Tieto jemné formy pohybu sú časopriestorové súradnice multidimenzionálnych svetov.

V našom svete troch dimenzií priestoru sa všetky typy mechanických a biologických pohybov odrážajú v časeoktorá sa vo svete štyroch dimenzií vesmíru (intelektuálny svet) stáva statickou. Samotný koncept času sa mení. To znamená, že ak intelektuálne schopnosti človeka nepokročia, stvorenia štvordimenzionálneho sveta považujú túto osobu za niečo imobilné.

Vo svete piatich dimenzií je čas vytvorený rastom realizačnej vôle a intelektuálne hnutia sa stávajú „pevnými“ a tak ďalej. Každá dimenzia dáva vzniknúť času s vlastnými vlastnosťami, takže čas plynie inak na rôznych svetoch.

Informačný kanál získal približný rozdiel vo vnímaní času v rôznych priestoroch. Vo svete siedmich dimenzií vesmíru sú naše pozemské 10 rokov vnímané ako jedna minúta a vo svete intuície (šesťdimenzionálny priestor) - ako desať minút. Jedna minúta päťdimenzionálneho priestoru sa rovná 36,5 dňa nášho merania a minúta štvordimenzionálneho priestoru je na Zemi 3,6 dňa.

Čím tenší je svet a jeho hmota, tým viac času podlieha vedomým bytostiam tohto sveta. Energiu a podstatu času (chronálne pole) je možné úspešne manipulovať, stláčať a napínať, ak je to potrebné. V tomto zmysle bude limitom kultivácie schopnosť zažiť chvíle ako večnosť a cítiť večnosť ako okamih.

Loading...

Zanechajte Svoj Komentár