Ako správne citovať?

Aké práce je možné použiť pri citovaní? Nie je to tak dávno, čo bol názor, podľa ktorého citovanie znamenalo iba použitie literárneho diela niekoho iného v inom literárnom diele, v písomnej alebo ústnej forme.

V súčasnosti sa rozsah predmetov chránených autorskými právami neobmedzuje iba na literárne diela a citačný inštitút sa z právneho hľadiska ako celok rozširuje aj na predmety chránené autorským právom. Citované môžu byť videoklipy, fragmenty hudobných diel, fotografie, kresby, diela architektúry atď. Mimochodom, slovo „citát“ pochádza z latinského „cito“, t. J. „Vyzývam na svedectvo“.

Zákon „o autorských právach a súvisiacich právach“ neobmedzuje rozsah citovaných diel, naznačuje však, že pri citovaní je potrebné dodržiavať niekoľko podmienok:
1. Pri citovaní sa musí uviesť meno autora citovaného diela a zdroj výpožičky.
2. Citácie sa musia uvádzať na vedecké, výskumné, polemické, kritické alebo informačné účely (z tohto dôvodu sa kópia diela v reklame považuje za porušenie autorských práv).
3. Zdrojom citácie by malo byť zákonne publikované dielo.
4. Objem citácie by mal byť odôvodnený účelom citácie. Zároveň je otázka objemu pomerne komplikovaná a malo by sa o nej rozhodovať na základe konkrétnych okolností.
5. Časť diela by sa mala použiť v origináli alebo v preklade, ale nie vo forme ľubovoľného spracovania. Táto podmienka neumožňuje rozoznať citát z fragmentov fotografií, kresieb s ďalšími prvkami vytlačenými na nich.

Na záver by som chcel poznamenať, že používanie úvodzoviek pri citovaní literárnych textov je len poctou tradícii, pravidlám pravopisu, spôsobom, ako izolovať citácie od autorových myšlienok, ale nie požiadavkou zákona.

Loading...

Zanechajte Svoj Komentár