Môžem preskočiť chodcov?

Odsek 4.5 Dopravného poriadku stanovuje, že na neregulovaných prechodoch pre chodcov môžu chodci chodiť na cestu po odhadovaní vzdialenosti k približujúcim sa vozidlám, ich rýchlosti a uistiť sa, že pre nich bude križovatka bezpečná. Pri prejazde vozovkou mimo prechod pre chodcov by chodci okrem toho nemali zasahovať do pohybu vozidla a nemali by odísť z dôvodu stojaceho vozidla alebo inej prekážky, ktorá obmedzuje viditeľnosť bez toho, aby sa ubezpečila, že sa nenachádzajú žiadne približujúce sa vozidlá.

Pravidlá cestnej premávky ukladajú vodičom povinnosť vynechať chodca, aj keď chodec, ktorý sa nachádza na križovatke, len prejde cez cestu a vstúpi na vozovku.

Zodpovednosť za to, že ste si nenechali ujsť chodca, založeného čl. 12.18 správneho poriadku: nedodržanie požiadaviek pravidiel cestnej premávky pre chodcov, cyklistov alebo iných účastníkov cestnej premávky (s výnimkou vodičov vozidiel), ktorí využívajú výhodu premávky. Diskutuje sa o otázkach týkajúcich sa zvýšenia miery zodpovednosti za toto porušenie.

Ak by ste neboli tak opatrní alebo bezohľadne rozhodli, že nerušíte chodca svojím pohybom, v dôsledku ktorého došlo k malej, ale kolízii medzi vaším autom a osobou, mali by ste najprv zabezpečiť, aby chodec neopustil miesto nehody. Je to potrebné, aby osoba najprv polícii nepovedala, že ho zasiahlo auto, ktoré následne opustilo scénu nehody. A verte mi, je tu veľa svedkov tohto incidentu! A po druhé, že táto osoba s vami dala svoje vysvetlenia a svedectvo a mohla jednoznačne naznačiť, či ste ho presunuli k tomu, že musel prejsť cez prechod pre chodcov rýchlejšie, pomalšie a vo všeobecnosti zmeniť smer.

V tejto súvislosti treba tiež poznamenať, že chodec by mal pre neho urobiť prechod na bezpečnom mieste. Časť 4.3 Dopravného poriadku tak stanovuje: chodci musia prejsť cez cestu na prechodoch pre chodcov, vrátane podzemných a nadzemných, a ak nie sú, na križovatkách po chodníku alebo ramenných cestách. Ak nie je križovatka alebo križovatka, je možné prejsť cez cestu, kde je vidieť v oboch smeroch. V prípade, že prechod bol nebezpečný, pokuta bude vydaná bezohľadným chodcom. Zároveň si myslím, že nie každý bude chcieť byť vinníkom súčasnej situácie a konania s inšpektorom dopravnej polície.

Chodec nesie zodpovednosť podľa kódu v nasledujúcich prípadoch a. t v nasledovnej veľkosti:

- podľa článku 12.29. Porušenie pravidiel cestnej premávky kódom znamená upozornenie alebo uloženie správnej pokuty vo výške sto rubľov;

- porušenie pravidiel cestnej premávky chodcov, čo má za následok vznik zásahov do pohybu vozidiel - uloženie správnej pokuty vo výške t tristo rubľov;

- porušenie pravidiel cestnej premávky chodcom, ktoré je spôsobené nedbanlivosťou spôsobujúcou ľahké alebo stredné zranenie na zdraví obete - uloženie pokuty t z jedného tisíc na tisíc päťsto rubľov.

Na záver by som vám rád prial, aby ste boli opatrnejší a pozornejší na prechodoch chodcov chodcami. Koniec koncov, bez ohľadu na to, kto je v tejto situácii vinný, v skutočnosti od vás ako od osoby, ktorá riadi prostriedky zvýšeného nebezpečenstva, bude dopyt oveľa väčší. Nerušiť!

Loading...

Zanechajte Svoj Komentár